Υποστηρίζω το Σκυριανό Άλογο

Translate this page

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ

Θετική εξέλιξη είχε η εξέταση της αίτησης αναγνώρισης, της « Ένωσης Μικρόσωμης Φυλής Αλόγων Σκύρου» με έδρα την Σκύρο, ως φορέα αναπαραγωγής των αλόγων της φυλής, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκε από την Ένωση στις 28/07/2014 στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών.

Η πρωτοβάθμια επιτροπή αναγνώρισης φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία ιπποειδών , ύστερα από συνεδρίαση στις 17/10/2014 στα γραφεία του Κ.Γ.Β.Ζ Αθηνών κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η Ένωση πληρεί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ.314710/1993 Υπουργική Απόφαση για την αναγνώριση της ως Επίσημος Φορέας Αναπαραγωγής Σκυριανών Αλόγων.

Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι το επιστέγασμα μίας σειράς ενεργειών των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης , από το 2006 έως σήμερα. H Ένωση είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του πληθυσμού του Σκυριανού Αλόγου σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατώντας ενημερωμένο το γενεαλογικό βιβλίο της φυλής. Κανένα άλογο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ως Σκυριανό, αν δεν το εγκρίνει το Δ.Σ. της Ένωσης με βάση τους Εσωτερικούς Κανονισμούς , που είναι κοινοί για όλα τα μέλη της . Η Σκύρος, με τις δράσεις των μελών της Ένωσης, αποκτάει των απόλυτο έλεγχο στην επιτήρηση της Φυλής και συνεχίζει να κρατά τα ηνία του Σκυριανού Αλόγου με ανιδιοτελείς σκοπούς που εντοπίζονται στην καταγραφή, την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου, την διάσωση, την προώθηση και την ανάπτυξη της φυλής