Υποστηρίζω το Σκυριανό Άλογο

Translate this page

Ποιοί Είμαστε

Η Ένωση μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006 με μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν σκυριανά αλογάκια από όλη την Ελλάδα, με έδρα τη Σκύρο. Οι σκοποί της Ένωσης εντοπίζονται στην καταγραφή, την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου, την διάσωση, την προώθηση και εν γένει την ανάπτυξη της φυλής. Η Ένωση βρίσκεται σε συνεργασία με την «Αμάλθεια» (ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Save Foundation) και με την «Ελληνική Εταιρία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής κληρονομιάς».Η Ένωση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να καταγράψει και να τηρεί  γενεαλογικό βιβλίο για όλα τα σκυριανά αλογάκια της Ελλάδας, από τις ετήσιες συνδρομές των μελών της και από δωρεές. Επίσης έχουμε δημιουργήσει πρόγραμμα υιοθεσίας σκυριανών αλόγων κατά το οποίο εξασφαλίζεται ένα σημαντικό μέρος της διατροφής του αλόγου.

society_id_3
society_id_2
society_id_1