Υποστηρίζω το Σκυριανό Άλογο

Translate this page

Θεσμικοί Πόροι

Η Ένωση Μικρόσωμης Φυλής Άλογων Σκύρου χρηματοδοτήθηκε από  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση της  Δράσης 1 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση του Υπαίθρου 2000-2006» με τίτλο «Ίδρυση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου» από την 01/01/2007 εώς την 30/06/2008 την οποία δράση ολοκλήρωσε και χρηματοδοτείται από 01/03/2009 για την υλοποίηση της Δράσης 3,4 του Υπομέτρου 3, του Μέτρου 214 του Άξονα 2 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» με τίτλο «Συλλογή-Τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των άλογων φυλής Σκύρου από την Ένωση Μικρόσωμης Φυλής Αλόγων Σκύρου».

Από 1/1/2007 που ξεκινήσαμε την  προσπάθεια υλοποίησης της  Δράσης  μέχρι την 31/12/2009  είχαμε καταγράψει 221 άλογα σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων τα 153 ζουν στην Σκύρο.

Επικοινωνήσαμε με όλους τους  ιδιοκτήτες  με σκοπό να ενημερωθούν για τη δράση μας και να μας ενημερώσουν για  τα άλογα τους (πόσα έχουν, πού θα τα συναντήσουμε και πότε). Για κάθε ίππο έγινε σήμανση με ηλεκτρονικό εμφύτευμα που φέρει ένα μοναδικό αριθμό, με τον οποίο ταυτοποιείται αναμφισβήτητα ο εν λόγω ίππος. Συμπληρώθηκε προκαταρκτικό δελτίο καταγραφής και αξιολόγησης ίππου, το οποίο έχει συνταχθεί από τον κτηνίατρο Παπαιωάννου Κωνσταντίνο και τον ιππολόγο Κωστάρα Νικόλαο. Συλλέχθηκαν τρίχες για να χρησιμοποιηθούν στον προσδιορισμό του γενετικού υλικού του. Φωτογραφήθηκε ο ίππος σε εμπρόσθια, οπίσθια, πλάγια αριστερή και πλάγια δεξιά όψη.

Κατά τις επισκέψεις μας στο νότιο ορεινό τμήμα της νήσου, όπου υπάρχουν άλογα της φυλής Σκύρου σε ελεύθερη κατάσταση,εντοπίσαμε αγέλες και παρακολουθούσαμε τις δραστηριότητές τους, τα περισσότερα από αυτά  τα καταγράψαμε όταν άφησαν το «βουνό» και επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους όπως κάνουν σχεδόν κάθε χρόνο λόγω έλλειψης τροφής και νερού.

Τα δείγματα των τριχών που πήραμε από τους ίππους τα στείλαμε στο Rosilin Institute Edinburgh και έγινε ο προσδιορισμός και έλεγχος του γενετικού υλικού, γεγονός που μας βοήθησε στη τήρηση των γενεαλογικών μας βιβλίων.

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των στοιχείων με ειδικό πρόγραμμα εφαρμογής της Microsoft Office Access, το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του συλλόγου για το πρόγραμμα της ίδρυσης και τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων των αλόγων.

Στη προσπάθεια μας για ελεγχόμενη αναπαραγωγή κάνουμε ελεγχόμενες συζεύξεις, μεταφέρουμε τους  καταλληλότερους μέχρι στιγμής επιβήτορες στις επιλεγμένες φοράδες και το αντίθετο. Οι ιδιοκτήτες άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον και μας ρωτούν για τις επιλογές τους. Μετά τις δικές μας προσπάθειες για ελεγχόμενη αναπαραγωγή είχαμε ως αποτέλεσμα να γεννηθούν  είκοσι πέντε  αλογάκια.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την δραστηριότητα της Ένωσης με την στήριξη του Υπουργείου είναι ήδη ορατά. Παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού των ίππων, αύξηση της ζήτησης στην αγορά, περιορισμός των κλοπών και των λαθροεξαγωγών (πάγια τακτική που αφανίζει τη φυλή) και το βασικότερο, οι ιδιοκτήτες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μαθαίνουν να προσέχουν και να φροντίζουν τα άλογά τους.

poroi_4
poroi_3
poroi_2
poroi_1